Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Állandó ünnepek

Minden vasárnap főünnep, Krisztus feltámadásának emléknapja.

Dátum Ünnep
december 24. Szenteste (karácsony vigíliája)
december 25-26. Karácsony
január 6. Vízkereszt

Mozgó ünnepek

A mozgó ünnepek időpontjai kevés kivétellel a húsvét napjához kapcsolódnak. Ezek az ünnepek minden évben a hét azonos napjára esnek. A húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap van.

Ünnep Időpont a Húsvéthoz
képest (nap)
nap 2009-ben 2010-ben
Virágvasárnap -7 vasárnap április 5. március 28.
Nagycsütörtök (Az utolsó vacsora ünnepe) -3 csütörtök április 9. április 1.
Nagypéntek -2 péntek április 10. április 2.
Húsvét 0 vasárnap[1] április 12. április 4.
Krisztus Mennybemenetele (Áldozócsütörtök) 39 csütörtök május 21. május 13.
Pünkösd 49 vasárnap május 31. május 23.
Szentháromság ünnepe 56 vasárnap június 7. május 30.

Ünnepi előkészületi időszakok

Szinte az év minden napjának jellegét befolyásolják a közelebb eső ünnepek. De különösen nagy jelentősége van a két legnagyobb ünnep előkészületi időszakának.

Előkészületi időszak Ideje
Advent a karácsony ünnepe előtti 22-28 nap
(vasárnappal kezdődik)
Nagyböjt a húsvét ünnepe előtti 40 nap (a vasárnapok nélkül),
hamvazószerdával kezdődik

Római katolikus főünnepek és ünnepek

Az összkeresztény ünnepeken (főünnepek!) felül.

Állandó ünnepek

Dátum Ünnep
január 1. Szűz Mária, Isten anyja (főünnep)
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
február 11. Lourdes-i Szűz Mária
március 19. Szent József, Szűz Mária jegyese (főünnep)
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (főünnep)
május 1. József, a munkás
május 31. Látogatás
június 24. Keresztelő Szent János (főünnep)
június 29. Péter és Pál apostolok (főünnep)
július 2. Sarlós Boldogasszony
augusztus 6. Jézus Krisztus színeváltozása[2]
augusztus 15. Nagyboldogasszony (főünnep)[3] · a Lorettói Boldogságos Szűz Mária ünnepe
szeptember 8. Kisboldogasszony (Szűz Mária születésnapja)
november 1. Mindenszentek (főünnep)
november 2. Halottak napja [4]
december 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása (főünnep)

Magyar katolikus ünnepek:

Dátum Ünnep
január 18. Árpád-házi Szent Margit
május 30. a Szent Jobb megtalálásának ünnepe
június 27. Szent László napja
augusztus 20. Szent István király (főünnep)
október 8. Magyarok Nagyasszonya (főünnep)
november 5. Szent Imre ünnepe[5]
november 13. A magyar szentek és boldogok ünnepe

Néhány szent ünnepnapja/emléknapja:

Dátum Ünnep
január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi Szent Gergely
január 15. Remete Szent Pál
január 17. Nagy Szent Antal
január 20. Szent Sebestyén
január 21. Szent Ágnes
január 22. Szent Vince
január 24. Szalézi Szent Ferenc
január 25. Szent Pál apostol megtérése
január 28. Aquinói Szent Tamás
január 31. Bosco Szent János
február 3. Szent Balázs
február 5. Szent Ágota
február 10. Szent Skolasztika
február 14. Szent Bálint
február 21. Damiáni Szent Péter
február 22. Szent Péter székfoglalása
március 17. Szent Patrik
március 26. Szent István vértanú[6]
május 25. Szent Orbán
június 8. Szent Medárd[7]
június 13. Páduai Szent Antal[8]
június 24. Keresztelő Szent János (Szent Iván)
június 29. Szent Péter és Szent Pál (Péter-Pál napja)[9]
június 30. A keresztény vértanúk emléknapja[10]
július 11. Szent Benedek[11]
október 4. Assisi Szent Ferenc
október 11. Boldog XXIII. János pápa[12]
november 11. Szent Márton[13]
december 6. Szent Miklós püspök („Mikulás”)
december 26. Szent István vértanú
december 28. aprószentek napja[14]
december 29. Canterburyi Szent Tamás[15]

Mozgó ünnepek 

A Húsvéthoz kapcsolódó mozgó ünnepek:

Ünnep Időpont a Húsvéthoz
képest (nap)
nap 2009-ben 2010-ben
Húshagyó kedd [4] -47 kedd február 24. február 16.
Hamvazószerda [4] -46 szerda február 25. február 17.
Nagyböjt 1. vasárnapja -42 vasárnap március 1. február 21.
Nagyhét[16] -7/-1   április 6-11. március 29-április 3.
Virágvasárnap · Ifjúsági világnap[17] -7 vasárnap április 5. március 28.
Nagycsütörtök [18] -3 csütörtök április 9. április 1.
Nagypéntek -2 péntek április 10. április 2.
Nagyszombat [19] -1 szombat április 11. április 3.
Húsvét   vasárnap április 12. április 4.
Fehérvasárnap 7[20] vasárnap április 19. április 11.
A papi hivatások világnapja (Jó Pásztor) 28[21] vasárnap május 10.  
Urunk mennybemenetele (Áldozócsütörtök, főünnep) 39 csütörtök május 21.  
A katolikus tömegtájékoztatás napja 42[22] vasárnap május 24.  
Pünkösd 49 vasárnap május 31. május 23.
Mária az egyház anyja 50 hétfő június 1. május 24.
Szentháromság (főünnep) 56 vasárnap június 7. május 30.
Úrnapja (főünnep) 63 vasárnap június 14. június 6.
Jézus Szent Szíve (főünnep) 68 péntek június 19. június 11.

Mozgó ünnepek, melyek nem a Húsvéthoz kapcsolódnak:

Ünnep Időpont nap 2009-ben 2010-ben
Urunk Megkeresztelkedése A Vízkeresztet követő első vasárnap vasárnap    
Krisztus Király vasárnapja (főünnep) advent előtti utolsó vasárnap, az utolsó évközi vasárnapon, november végén[23] vasárnap november 22.  
Advent négy vasárnapja november 27. és december 24. közötti vasárnapok vasárnap november 29., december 6., 13., 20.  
A szent család ünnepe a karácsony utáni első vasárnap vasárnap december 27.  

Református ünnepek 

 

A reformátusok megünneplik a következő ünnepeket a fentiek közül: Advent, Karácsony, Nagyböjt, Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd. Ezeken kívül ünneplik az alábbi hármat:

Dátum Ünnep Megjegyzés
augusztus utolsó vasárnapja Az új kenyér ünnepe A református gyülekezetek általában Úrvacsorával ünneplik.
október utolsó vasárnapja Az új bor ünnepe A református gyülekezetek általában Úrvacsorával ünneplik.
október 31. A Reformáció napja A reformátusok és az evangélikusok közös hivatalos ünnepe.

Evangélikus ünnepek 

Az összkeresztény ünnepeken felül.

Dátum Ünnep Megjegyzés
október 31. a Reformáció napja a reformátusok és az evangélikusok közös hivatalos ünnepe
november 2. Halottak napja  

Görög katolikus ünnepek

Állandó ünnepek

Dátum Ünnep Megjegyzés
január 1. Jézus körülmetélése. Nagy Szent Vazul (Bazil) főpap.  
január 6. Jézus Krisztus megkeresztelése. Vízkereszt (vízszentelés).  
január 30. Három szent főpap: Nagy Szent Vazul, Aranyszájú Szent János, Nazianzoszi Szent Gergely egyházatyák.  
február 2. Jézus találkozása Simeonnal. Gyertyaszentelő Boldogasszony.  
március 25. Szűz Mária örömhírvétele. Gyümölcsoltó Boldogasszony.  
április 23. Szent György nagyvértanú  
június 24. Keresztelő Szent János születése  
június 29. Szent Péter és Szent Pál főapostolok  
július 13-19. közötti vasárnap Az első hat egyetemes zsinat atyáinak emlékezete  
július 20. Szent Illés próféta  
augusztus 6. Jézus Krisztus színeváltozása  
augusztus 15. Szűz Mária elhunyta és mennybevitele (Nagyboldogasszony)  
augusztus 20. I. István (Szent István) király  
augusztus 29. Keresztelő Szent János fejvétele  
szeptember 1. Egyházi újév (Indiktion)  
szeptember 8. Szűz Mária születése. Kisboldogasszony  
szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  
október 1. Az Istenszülő Szűz Mária oltalma  
október 11-17. közötti vasárnap A hetedik egyetemes zsinat atyáinak emlékezete  
november 1. Mindenszentek Római katolikus hatásra átvett időpont
november 2. Halottak napja Római katolikus hatásra átvett időpont
november 8. Szent Mihály és Gábriel arkangyal ünnepe  
november 15. Karácsony előtti 40 napos böjt kezdete  
november 21. Szűz Mária templomba vezetése    
december 6. Csodatévő Szent Miklós myrai püspök  
december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása  
december 11-17. közötti vasárnap A pátriárkák (ősatyák) vasárnapja (lásd még: pátriárka, jelenlegi pátriárkák)
december 18-24. közötti vasárnap Az ószövetségi pátriárkák (szentatyák) vasárnapja (lásd még: pátriárka, Ábrahám)
december 24. Karácsony előestéje  
december 25. Karácsony  
december 26. Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe  
december 27. Szent István diakónus, az első vértanú  
december 26-31. közötti vasárnap Az Úr Jézus rokonainak emlékünnepe  

Mozgó ünnepek

 • Húsvét előtti 10. vasárnap – A vámosról és a farizeusról elnevezett vasárnap
 • Húsvét előtti 9. vasárnap – A tékozló fiúról elnevezett vasárnap
 • Húsvét előtti 8. vasárnap – Húshagyó vasárnap
 • Húsvét előtti 7. vasárnap – Vajhagyó vasárnap
 • Vajhagyó vasárnapot követő hétfő (Tiszta hétfő) – Az Előszentelt Adományok Liturgiájának kezdete (Nagyböjt kezdete)
 • Húsvét előtti 6. vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja
 • Húsvét előtti 5. vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja
 • Húsvét előtti 4. vasárnap – Nagyböjt harmadik vasárnapja (Kereszthódolás vasárnapja)
 • Húsvét előtti 3. vasárnap – Nagyböjt negyedik vasárnapja
 • Húsvét előtti 2. vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja
 • Nagyböjt hatodik szombatja – Lázár feltámasztásának ünnepe
 • Húsvét előtti péntek – Nagypéntek – Urunk kereszthalála
 • Húsvét előtti szombat – Nagyszombat – Húsvét előestéje
 • Húsvét vasárnapja – Urunk föltámadása
 • Húsvét utáni második vasárnap – A kenethozó asszonyok vasárnapja
 • Húsvét utáni harmadik vasárnap – Az inaszakadt betegről elnevezett vasárnap
 • Húsvét utáni negyedik szerda – A Húsvéti Szent Ötvened közepe
 • Húsvét utáni negyedik vasárnap – A szamáriai asszony vasárnapja
 • Húsvét utáni ötödik vasárnap – A vakon születettről elnevezett vasárnap
 • Húsvét utáni hetedik vasárnap – Pünkösd vasárnapja

Ortodox és más keleti keresztény egyházak ünnepei 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

greti@allnet.hu

(Gyergyói Gyuláné, 2010.12.10 06:21)

A görög katolikus egyház december 9-én ünnepli a szeplőtelen fogantatás, egészen pontosan Szent Anna Foganásának Ünnepe néven.